ჩვენს შესახებ


საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაცია 2018 წელს დაარსდა.

მისია: ელექტრონული კომერიციის ბიზნესთან დაკავშირებული მოთამაშეების გაერთიანება. ელექტრონული კომერციის ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და მისი წილის მნიშვნელობის გაზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში.

სლოგანი: ინფორმაცია, კომუნიკაცია, გაერთიანება.

ჩვენი მიზნები


  • ელექტრონულ კომერციაში ჩართული ბიზნესების გაწევრიანება ასოციაციაში (2020 წლის ბოლოს მინიმუმ 50 წევრი ბიზნესი);

  • ასოციაციის წევრების საჭიროებებისა და გამოწვევების მუდმივი კვლევა;

  • ასოციაციის წევრების საჭიროებების ადვოკატირება;

  • ელექტრონული კომერციის ბიზნესთან აფილირებული მხარეების გამოვლენა და მათი ჩართვა ასოციაციის განვითარების პროცესში (მარეგულირებელი, საბანკო, მედია სტრუქტურები);

  • ასოციაციის წევრებისთვის რელევანტური ინფორმაციისა და განათლების წყაროების ძებნა და დროული დისტრიბუცია.